Hiển thị kết quả duy nhất

Giá bán buôn  3.500
Giá bán lẻ  6.000
Giá bán buôn  28.000
Giá bán lẻ  35.000